Obrt ili firma? Niste upoznati s razlikom, a baš svi misle da znaju što je najpametnije za Vas. Zato ne tražite savjete od prijatelja već od profesionalaca. Možemo Vas uputiti u sve prednosti, odgovornosti i rizike pokretanja vlastitog posla. Imajte na umu da je Vaš knjigovodstveni servis vrijedan financijski savjetnik i koristan saveznik Vaše poslovne strategije

Nudimo Vam pomoć:

 • pomoć pri otvaranju tvrtke, obrta, udruge
 • knjigovodstvene usluge za male i srednje poduzetnike svih djelatnosti
 • knjigovodstvene usluge za obrtnike svih djelatnosti
 • knjigovodstvene usluge za neporfitne organizacije

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i računovodstvenim standardima financijskog izvješćivanja (ovisno o veličini i potrebama klijenta), te poreznim propisima.

 • vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih usluga
 • vođenje dnevnika, glavne knjige te pomoćnih knjiga sukladno Vašim potrebama
 • sastavljanje financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje)
 • izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
 • prijava, odjava i sve promjene za radnike
 • obračun plaća za izaslane ranike
 • vođenje knjige ulaznih / izlaznih računa
 • vođenje blagajne
 • izrada poreznih prijava
Dardan
Dardan

Dardan